ชมรมศิลปะเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนภาพจิตรกรรมไทยและกิจกรรมศิลปะให้กับสมาชิกชมรมฯ
โดยมี ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์ จากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เป็นวิทยากร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐ คน

dsc00015_small.jpg dsc00016_small.jpg dsc00017_small.jpg dsc00018_small.jpg
dsc00019_small.jpg dsc00020_small.jpg dsc00021_small.jpg dsc00022_small.jpg
dsc00023_small.jpg dsc00024_small.jpg dsc00025_small.jpg dsc00026_small.jpg
dsc00027_small.jpg dsc00028_small.jpg dsc00029_small.jpg dsc00030_small.jpg
dsc00031_small.jpg dsc00032_small.jpg dsc00033_small.jpg dsc00034_small.jpg
dsc00035_small.jpg dsc00036_small.jpg dsc00037_small.jpg dsc00038_small.jpg
dsc00039_small.jpg dsc00040_small.jpg dsc00041_small.jpg dsc00042_small.jpg
dsc00043_small.jpg dsc00044_small.jpg dsc00045_small.jpg dsc00046_small.jpg
dsc00047_small.jpg dsc00048_small.jpg dsc00049_small.jpg dsc00050_small.jpg
dsc00051_small.jpg dsc00052_small.jpg dsc00053_small.jpg dsc00054_small.jpg
dsc00055_small.jpg dsc00056_small.jpg dsc00057_small.jpg dsc00059_small.jpg
dsc00060_small.jpg dsc00061_small.jpg dsc00062_small.jpg dsc00063_small.jpg
dsc00064_small.jpg dsc00065_small.jpg dsc00066_small.jpg dsc00067_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator