วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
ณ โถงด้านหน้าอาคารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นการนำประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย ของศิลปินอาวุโสของคณะวิจิตรศิลป์
พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญหลายท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
มานำเสนอในรูปแบบการร่วมเสวนา พบปะพูดคุยประกอบกับการฉายภาพให้เห็นบรรยากาศ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาคารสถานที่ ตลอดจนภาพสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในหลายเมืองของประเทศอินเดีย
อันเป็นภาพที่ศิลปินแต่ละท่านได้บันทึกไว้ด้วยตัวเอง และยังเป็นภาพที่ไม่สามารถหาชมจากที่ใดได้อีกด้วย

วิทยากรรับเชิญ
อาจารย์พิชัย นิรันดร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๔๖
ผู้ชำนาญการพิเศษด้านจิตรกรรมร่วมสมัย กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร

อาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม์
อดีตอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์

อาจารย์กมล ศรีวิชัยนันท์ ศิลปินอาวุโส สาขาภาพพิมพ์
ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังคงเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะวิจิตรศิลป์

พิธีกรรับเชิญ
ผศ.สมปอง เพ็งจันทร์

กิจกรรมภายในงาน ยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือของนักศึกษา การเพ้นท์เฮนน่าแบบอินเดีย พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการตลอดงาน

img_3964_small.jpg img_4029_small.jpg img_3958_small.jpg img_3959_small.jpg
img_3965_small.jpg img_3966_small.jpg img_3969_small.jpg img_3972_small.jpg
img_3973_small.jpg img_3976_small.jpg img_3980_small.jpg img_3981_small.jpg
img_3982_small.jpg img_3983_small.jpg img_3985_small.jpg img_3987_small.jpg
img_3988_small.jpg img_3990_small.jpg img_3991_small.jpg img_3993_small.jpg
img_3995_small.jpg img_3996_small.jpg img_3998_small.jpg img_4001_small.jpg
img_4002_small.jpg img_4004_small.jpg img_4005_small.jpg img_4009_small.jpg
img_4010_small.jpg img_4011_small.jpg img_4012_small.jpg img_4015_small.jpg
img_4017_small.jpg img_4019_small.jpg img_4021_small.jpg img_4022_small.jpg
img_4023_small.jpg img_4024_small.jpg img_4025_small.jpg img_4026_small.jpg
img_4027_small.jpg img_4032_small.jpg img_4033_small.jpg img_4034_small.jpg
img_4035_small.jpg img_4037_small.jpg img_4039_small.jpg img_4041_small.jpg
img_4043_small.jpg img_4045_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator