๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอบรรพกษัตริย์ หอประวัติศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

พิธีถวายบวงสรวงสังเวยต่อบรรพกษัตริย์อารักษ์นครเชียงใหม่
นิทรรศการภาพถ่ายทางวิชาการเรื่อง “ความเชื่อและศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา”
(Faith and Worshipping in Lan Na)
พิธีฟ้อนบวงสรวง ด้วยการฟ้อนผีมด ผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง และผีเจ้านาย
การละเล่นพื้นบ้านล้านนาโบราณในพิธีกรรม
เช่น เล่นคล้องช้างคล้องม้า เล่นยิงนก ยิงกระรอก เล่นปั๊ดต่อปั๊ดแต๋น เล่นถ่อเรือถ่อแพ ฯลฯ

จัดโดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ กลุ่มหน่อศิลป์


“Fohn Pii Muang”

Traditional Spirit Trance-Dance of Lanna

An auspicious occasion paying homage and honoring the guardian spirits of Chiang Mai. This rare event is organized by the Thai Art Department, Faculty of Fine Arts of Chiang Mai University with the support of Tourism Authority of Thailand, Chiangmai Municipality, and local communities of Northern Thailand.

The event took place at Chiang Mai Municipal Museum (behind Three Kings Monument)
on Saturday 12th and Sunday 13th June 2010.

img_3139_small.jpg img_2953_small.jpg img_2947_small.jpg img_2944_small.jpg
img_2948_small.jpg img_2949_small.jpg img_2952_small.jpg img_2957_small.jpg
img_2958_small.jpg img_2959_small.jpg img_2960_small.jpg img_2961_small.jpg
img_2963_small.jpg img_2964_small.jpg img_2967_small.jpg img_2968_small.jpg
img_2971_small.jpg img_2974_small.jpg img_2981_small.jpg img_2984_small.jpg
img_2986_small.jpg img_2988_small.jpg img_2989_small.jpg img_2990_small.jpg
img_2991_small.jpg img_2992_small.jpg img_2994_small.jpg img_2995_small.jpg
img_2996_small.jpg img_2997_small.jpg img_3000_small.jpg img_3001_small.jpg
img_3002_small.jpg img_3003_small.jpg img_3004_small.jpg img_3005_small.jpg
img_3006_small.jpg img_3007_small.jpg img_3009_small.jpg img_3010_small.jpg
img_3011_small.jpg img_3012_small.jpg img_3014_small.jpg img_3016_small.jpg
img_3021_small.jpg img_3024_small.jpg img_3025_small.jpg img_3026_small.jpg
img_3027_small.jpg img_3028_small.jpg img_3029_small.jpg img_3030_small.jpg
img_3031_small.jpg img_3032_small.jpg img_3033_small.jpg img_3034_small.jpg
img_3035_small.jpg img_3036_small.jpg img_3037_small.jpg img_3038_small.jpg
img_3040_small.jpg img_3041_small.jpg img_3042_small.jpg img_3043_small.jpg
img_3044_small.jpg img_3045_small.jpg img_3049_small.jpg img_3051_small.jpg
img_3052_small.jpg img_3054_small.jpg img_3055_small.jpg img_3056_small.jpg
img_3057_small.jpg img_3058_small.jpg img_3062_small.jpg img_3063_small.jpg
img_3065_small.jpg img_3066_small.jpg img_3068_small.jpg img_3069_small.jpg
img_3070_small.jpg img_3073_small.jpg img_3077_small.jpg img_3079_small.jpg
img_3083_small.jpg img_3084_small.jpg img_3086_small.jpg img_3087_small.jpg
img_3088_small.jpg img_3089_small.jpg img_3092_small.jpg img_3093_small.jpg
img_3094_small.jpg img_3095_small.jpg img_3096_small.jpg img_3098_small.jpg
img_3100_small.jpg img_3101_small.jpg img_3102_small.jpg img_3103_small.jpg
หน้า: [1] [2] [3] [4] [5]

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator