วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ
ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม)

พิธีฟ้อนบวงสรวงตลอดวัน

จัดโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอนุสารเชียงใหม่

fonphi_mail001medium_small.jpg fonphi_mail002medium_small.jpg fonphi_mail003medium_small.jpg fonphi_mail004medium_small.jpg fonphi_mail005medium_small.jpg
fonphi_mail006medium_small.jpg fonphi_mail007medium_small.jpg fonphi_mail008medium_small.jpg fonphi_mail009medium_small.jpg fonphi_mail010medium_small.jpg
fonphi_mail011medium_small.jpg fonphi_mail012medium_small.jpg fonphi_mail013medium_small.jpg fonphi_mail014medium_small.jpg fonphi_mail015medium_small.jpg
fonphi_mail016medium_small.jpg fonphi_mail017medium_small.jpg fonphi_mail018medium_small.jpg fonphi_mail019medium_small.jpg fonphi_mail020medium_small.jpg
fonphi_mail021medium_small.jpg fonphi_mail022medium_small.jpg fonphi_mail023medium_small.jpg fonphi_mail024medium_small.jpg fonphi_mail025medium_small.jpg
fonphi_mail026medium_small.jpg fonphi_mail027medium_small.jpg fonphi_mail028medium_small.jpg fonphi_mail029medium_small.jpg fonphi_mail030medium_small.jpg
fonphi_mail031medium_small.jpg fonphi_mail032medium_small.jpg fonphi_mail033medium_small.jpg fonphi_mail034medium_small.jpg fonphi_mail035medium_small.jpg
fonphi_mail036medium_small.jpg fonphi_mail037medium_small.jpg fonphi_mail038medium_small.jpg fonphi_mail039medium_small.jpg fonphi_mail040medium_small.jpg
fonphi_mail041medium_small.jpg fonphi_mail042medium_small.jpg fonphi_mail043medium_small.jpg fonphi_mail044medium_small.jpg fonphi_mail045medium_small.jpg
fonphi_mail046medium_small.jpg fonphi_mail047medium_small.jpg fonphi_mail048medium_small.jpg fonphi_mail049medium_small.jpg fonphi_mail050medium_small.jpg
fonphi_mail051medium_small.jpg fonphi_mail052medium_small.jpg fonphi_mail053medium_small.jpg fonphi_mail054medium_small.jpg fonphi_mail055medium_small.jpg
fonphi_mail056medium_small.jpg fonphi_mail057medium_small.jpg fonphi_mail058medium_small.jpg fonphi_mail059medium_small.jpg fonphi_mail060medium_small.jpg
fonphi_mail061medium_small.jpg fonphi_mail062medium_small.jpg fonphi_mail063medium_small.jpg fonphi_mail064medium_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator