วันที 13 - 29 กรกฎาคม 2553
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุษาคเนย์

img_5158_small.jpg img_5157_small.jpg img_5085_small.jpg img_5086_small.jpg
img_5087_small.jpg img_5088_small.jpg img_5089_small.jpg img_5090_small.jpg
img_5091_small.jpg img_5092_small.jpg img_5097_small.jpg img_5098_small.jpg
img_5099_small.jpg img_5100_small.jpg img_5101_small.jpg img_5102_small.jpg
img_5103_small.jpg img_5104_small.jpg img_5105_small.jpg img_5106_small.jpg
img_5107_small.jpg img_5108_small.jpg img_5109_small.jpg img_5110_small.jpg
img_5111_small.jpg img_5112_small.jpg img_5113_small.jpg img_5114_small.jpg
img_5115_small.jpg img_5131_small.jpg img_5134_small.jpg img_5135_small.jpg
asbkksuhohexhibition023_small.jpg asbkksuhohexhibition025_small.jpg asbkksuhohexhibition038_small.jpg img_5143_small.jpg
img_5149_small.jpg img_5150_small.jpg asbkksuhohexhibition010_small.jpg asbkksuhohexhibition011_small.jpg
asbkksuhohexhibition012_small.jpg asbkksuhohexhibition013_small.jpg asbkksuhohexhibition014_small.jpg asbkksuhohexhibition015_small.jpg
img_5136_small.jpg img_5180_small.jpg img_5182_small.jpg img_5185_small.jpg
img_5192_small.jpg img_5193_small.jpg img_5194_small.jpg img_5197_small.jpg
img_5202_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator