หน้าหลัก
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย
งานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มหน่อศิลป์
จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษา เรื่อง ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑
ชุดที่ ๑
สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มหน่อศิลป์
จัดโครงการปฐมสัมมนานักศึกษา เรื่อง ศิลปะไทยเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑
ชุดที่ ๒
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่มาเรียน ณ คณะวิจิตรศิลป์ ทำพิธีดำหัวคณาจารย์ในภาควิชาศิลปะไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
นิทรรศการ 'ปอยมหาปราชญ์' ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ และมอบเกียรติบัตรเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
'Robinson Bright & Charm Awards 2010'
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ นิตยสาร Hello!
ประกาศรางวัลมอบแด่ดาวดวงเด่นเมืองเชียงใหม่ที่สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
โดย คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ
วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยาย FB1308 ในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ Museum Festival 2010 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ นิตยสาร Hello! จัดโครงการรางวัล 'Robinson Bright & Charm Awards 2010' มอบแทนคำขอบคุณแด่เซเลบบริตี้เมืองเชียงใหม่ ที่สร้างสรรค์ความดีให้กับสังคม งานแถลงข่าวมีขึ้น ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

'มาลาทิพย์ แถลงถ้อง ลายคำ'
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา รัตนาวะดี และ ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
ชมรมศิลปะเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยและกิจกรรมศิลปะให้กับสมาชิกชมรมฯ โดยมี ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์ จากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาแพทย์ ทัศนศึกษางานศิลปวัฒนธรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดบวกครกหลวง โดยมี ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์ จากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เป็นวิทยากรนำชม เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ho โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย และการเดินทางบนแผ่นดินล้านนา
วันที 13 - 29 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานสังสรรค์ในเหย้าเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๓ "ท่องแดนภารตะกับศิลปินรุ่นเดอะ"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
ณ โถงด้านหน้าอาคารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "งานศิลปะกระจก บนผนังพระอุโบสถวัดมณีจันทร์"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง 9B อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อ่างแก้วและลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอบรรพกษัตริย์ หอประวัติศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 2011 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 30/06/11
Created: 20/07/10
สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง