วิจิตรศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอการบรรยายพิเศษ เรื่อง

โดยบูรณาการจากวิทยาการการหายใจ ผสมผสานการฝึกกำลังภายใน
เป็นรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลัก 'วิทยาศาสตร์การหายใจ'

บรรยายโดย คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยาย FB1308 ในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

supakit001_small.jpg supakit002_small.jpg supakit003_small.jpg supakit004_small.jpg
supakit005_small.jpg supakit006_small.jpg supakit007_small.jpg supakit008_small.jpg
supakit009_small.jpg supakit010_small.jpg supakit011_small.jpg supakit012_small.jpg
supakit013_small.jpg supakit014_small.jpg supakit015_small.jpg supakit016_small.jpg
supakit017_small.jpg supakit018_small.jpg supakit019_small.jpg supakit020_small.jpg
supakit021_small.jpg supakit022_small.jpg supakit023_small.jpg supakit024_small.jpg
supakit025_small.jpg supakit026_small.jpg supakit027_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator