ในปี ๒๕๕๓ นี้ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการสองท่าน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา รัตนาวะดี และ ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล

ทั้งสองท่านล้วนเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสถาบัน
ทั้งการสร้างความรู้ และการส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีผลงานประจักษ์ต่อสาธารณะ
อาจารย์สุนันทาฯ มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานออกแบบดอกไม้
อาจารย์สุรพลฯ ที่เชี่ยวชาญงานประวัติศาสตร์ มีผลงานการขุดค้นทางโบราณคดีมากมาย

กลุ่มหน่อศิลป์จึงได้สำแดงกตัญญุตาต่ออาจารย์ โดยนำอัตลักษณ์ของทั้งสองท่านเข้าเรียงร้อย ในชื่อ
'มาลาทิพย์ แถลงถ้อง ลายคำ'

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มหน่อศิลป์ ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา รัตนาวะดี และ ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.

หน่อศิลป์
ดำเนินการโดย กลุ่มหน่อศิลป์
ในการดูแลของ ผศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์  ผศ.มาณพ มานะแซม และ ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์

img_4387_small.jpg img_4390_small.jpg img_4393_small.jpg img_4394_small.jpg
img_4400_small.jpg img_4403_small.jpg img_4404_small.jpg img_4407_small.jpg
img_4408_small.jpg img_4410_small.jpg img_4411_small.jpg img_4421_small.jpg
img_4423_small.jpg img_4432_small.jpg img_4435_small.jpg img_4441_small.jpg
img_4448_small.jpg img_4450_small.jpg img_4455_small.jpg img_4461_small.jpg
img_4463_small.jpg img_4467_small.jpg img_4471_small.jpg img_4474_small.jpg
img_4478_small.jpg img_4482_small.jpg img_4490_small.jpg img_4495_small.jpg
img_4502_small.jpg img_4509_small.jpg img_4516_small.jpg img_4523_small.jpg
img_4525_small.jpg img_4533_small.jpg img_4535_small.jpg img_4544_small.jpg
img_4559_small.jpg img_4571_small.jpg img_4574_small.jpg img_4578_small.jpg
img_4579_small.jpg img_4585_small.jpg img_4589_small.jpg img_4592_small.jpg
img_4596_small.jpg img_4599_small.jpg img_4601_small.jpg img_4613_small.jpg
img_4616_small.jpg img_4617_small.jpg img_4621_small.jpg img_4624_small.jpg
img_4627_small.jpg img_4633_small.jpg img_4635_small.jpg img_4637_small.jpg
img_4641_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator