คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา
นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนังของจังหวัดเชียงใหม่
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดบวกครกหลวง
โดยมี ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์ จากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เป็นวิทยากรนำชม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมรายการนี้ประมาณ ๔๐ คน

photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg photo4_small.jpg
photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg photo8_small.jpg
photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg photo12_small.jpg
photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg photo16_small.jpg
photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg photo20_small.jpg
photo21_small.jpg photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg
photo25_small.jpg photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg
photo29_small.jpg photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg
photo33_small.jpg photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg
photo37_small.jpg photo38_small.jpg photo39_small.jpg photo40_small.jpg
photo41_small.jpg photo42_small.jpg photo43_small.jpg photo44_small.jpg
photo45_small.jpg photo46_small.jpg photo47_small.jpg photo48_small.jpg
photo49_small.jpg photo50_small.jpg photo51_small.jpg photo52_small.jpg
photo53_small.jpg photo54_small.jpg photo55_small.jpg photo56_small.jpg
photo57_small.jpg photo58_small.jpg photo59_small.jpg photo60_small.jpg
photo61_small.jpg photo62_small.jpg photo63_small.jpg photo64_small.jpg
photo65_small.jpg photo66_small.jpg photo67_small.jpg photo68_small.jpg
photo69_small.jpg photo70_small.jpg photo71_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator