okmd ndmi cnx facmu tat
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
ในกำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอ

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในภาคเหนือ ซึ่งมีมากมาย ได้เผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณชนให้รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกันในระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศให้มีความเข้าใจ ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

museum001_small.jpg museum002_small.jpg museum003_small.jpg museum004_small.jpg
museum005_small.jpg museum006_small.jpg museum007_small.jpg museum008_small.jpg
museum009_small.jpg museum010_small.jpg museum011_small.jpg museum012_small.jpg
museum013_small.jpg museum014_small.jpg museum015_small.jpg museum016_small.jpg
museum017_small.jpg museum018_small.jpg museum019_small.jpg museum020_small.jpg
museum021_small.jpg museum022_small.jpg museum023_small.jpg museum024_small.jpg
museum025_small.jpg museum026_small.jpg museum027_small.jpg museum028_small.jpg
museum029_small.jpg museum030_small.jpg museum031_small.jpg museum032_small.jpg
museum033_small.jpg museum034_small.jpg museum035_small.jpg museum036_small.jpg
museum037_small.jpg museum038_small.jpg museum039_small.jpg museum040_small.jpg
museum041_small.jpg museum042_small.jpg museum043_small.jpg museum044_small.jpg
museum045_small.jpg museum046_small.jpg museum047_small.jpg museum048_small.jpg
museum049_small.jpg museum050_small.jpg museum051_small.jpg museum052_small.jpg
museum053_small.jpg museum054_small.jpg museum055_small.jpg museum056_small.jpg
museum057_small.jpg museum058_small.jpg museum059_small.jpg museum060_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator