นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่มาเรียน ณ คณะวิจิตรศิลป์
ทำพิธีดำหัวคณาจารย์ในภาควิชาศิลปะไทย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

img_9656medium_small.jpg img_9657medium_small.jpg img_9658medium_small.jpg img_9659medium_small.jpg img_9660medium_small.jpg
img_9661medium_small.jpg img_9662medium_small.jpg img_9663medium_small.jpg img_9664medium_small.jpg img_9665medium_small.jpg
img_9666medium_small.jpg img_9667medium_small.jpg img_9668medium_small.jpg img_9669medium_small.jpg img_9670medium_small.jpg
img_9671medium_small.jpg img_9672medium_small.jpg img_9673medium_small.jpg img_9674medium_small.jpg img_9675medium_small.jpg
img_9676medium_small.jpg img_9677medium_small.jpg img_9678medium_small.jpg img_9679medium_small.jpg img_9680medium_small.jpg
img_9681medium_small.jpg img_9682medium_small.jpg img_9683medium_small.jpg img_9684medium_small.jpg img_9685medium_small.jpg
img_9686medium_small.jpg img_9687medium_small.jpg img_9688medium_small.jpg img_9689medium_small.jpg img_9690medium_small.jpg
img_9691medium_small.jpg img_9692medium_small.jpg img_9693medium_small.jpg img_9694medium_small.jpg img_9695medium_small.jpg
img_9696medium_small.jpg img_9697medium_small.jpg img_9698medium_small.jpg img_9699medium_small.jpg img_9700medium_small.jpg
img_9701medium_small.jpg img_9702medium_small.jpg img_9703medium_small.jpg img_9704medium_small.jpg img_9705medium_small.jpg
img_9706medium_small.jpg img_9707medium_small.jpg img_9708medium_small.jpg img_9709medium_small.jpg img_9710medium_small.jpg
img_9711medium_small.jpg img_9712medium_small.jpg img_9713medium_small.jpg img_9714medium_small.jpg img_9715medium_small.jpg
img_9716medium_small.jpg img_9717medium_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator