กลุ่มหน่อศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์
กลุ่มหน่อศิลป์ และ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมงานเปิดนิทรรศการ

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะไทย ให้แก่
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
และมอบเกียรติบัตรเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาศิลปะไทย แก่
ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๕ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ลานกรวด คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

poy01medium_small.jpg poy02medium_small.jpg poy03medium_small.jpg poy04medium_small.jpg poy05medium_small.jpg
poy06medium_small.jpg poy07medium_small.jpg poy08medium_small.jpg poy09medium_small.jpg poy10medium_small.jpg
poy11medium_small.jpg poy12medium_small.jpg poy13medium_small.jpg poy14medium_small.jpg poy15medium_small.jpg
poy16medium_small.jpg poy17medium_small.jpg poy18medium_small.jpg poy19medium_small.jpg poy20medium_small.jpg
poy21medium_small.jpg poy22medium_small.jpg poy23medium_small.jpg poy24medium_small.jpg poy25medium_small.jpg
poy26medium_small.jpg poy27medium_small.jpg poy28medium_small.jpg poy29medium_small.jpg poy30medium_small.jpg
poy31medium_small.jpg poy32medium_small.jpg poy33medium_small.jpg poy34medium_small.jpg poy35medium_small.jpg
poy36medium_small.jpg poy37medium_small.jpg poy38medium_small.jpg poy39medium_small.jpg poy40medium_small.jpg
poy41medium_small.jpg poy42medium_small.jpg poy43medium_small.jpg poy44medium_small.jpg poy45medium_small.jpg
poy46medium_small.jpg poy47medium_small.jpg poy48medium_small.jpg poy49medium_small.jpg poy50medium_small.jpg
poy51medium_small.jpg poy52medium_small.jpg poy53medium_small.jpg poy54medium_small.jpg poy55medium_small.jpg
poy56medium_small.jpg poy57medium_small.jpg poy58medium_small.jpg poy59medium_small.jpg poy60medium_small.jpg
poy61medium_small.jpg poy62medium_small.jpg poy63medium_small.jpg poy64medium_small.jpg poy65medium_small.jpg
poy66medium_small.jpg poy67medium_small.jpg poy68medium_small.jpg poy69medium_small.jpg poy70medium_small.jpg
poy71medium_small.jpg poy72medium_small.jpg poy73medium_small.jpg poy74medium_small.jpg poy75medium_small.jpg
poy76medium_small.jpg poy77medium_small.jpg poy78medium_small.jpg poy79medium_small.jpg poy80medium_small.jpg
poy81medium_small.jpg poy82medium_small.jpg poy83medium_small.jpg poy84medium_small.jpg poy85medium_small.jpg
poy86medium_small.jpg poy87medium_small.jpg poy88medium_small.jpg poy89medium_small.jpg poy90medium_small.jpg
poy91medium_small.jpg poy92medium_small.jpg poy93medium_small.jpg poy94medium_small.jpg poy95medium_small.jpg
poy96medium_small.jpg poy97medium_small.jpg poy98medium_small.jpg poy99medium_small.jpg poy100medium_small.jpg
poy101medium_small.jpg poy102medium_small.jpg poy103medium_small.jpg poy104medium_small.jpg poy105medium_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator