สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มหน่อศิลป์

จัดโครงการ

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปะไทย
แก่นักศึกษาสาขาศิลปะไทยทั้ง ๔ ชั้นปี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะไทย
ที่เกี่ยวเนื่องกับสายอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะไทย
เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ งานนิทรรศการของสาขาวิชาศิลปะไทย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาศิลปะไทย


ภาพชุดที่ ๑ จากกิจกรรมภาคเช้าและบ่ายในห้องสัมมนา

img_9879medium_small.jpg img_9880medium_small.jpg img_9881medium_small.jpg img_9883medium_small.jpg
img_9884medium_small.jpg img_9885medium_small.jpg img_9886medium_small.jpg img_9888medium_small.jpg
img_9891medium_small.jpg img_9893medium_small.jpg img_9898medium_small.jpg img_9928medium_small.jpg
img_9929medium_small.jpg img_9933medium_small.jpg img_9937medium_small.jpg img_9943medium_small.jpg
img_9945medium_small.jpg img_9947medium_small.jpg img_9948medium_small.jpg img_9952medium_small.jpg
img_9953medium_small.jpg img_9954medium_small.jpg img_9955medium_small.jpg img_9956medium_small.jpg
img_9957medium_small.jpg img_9958medium_small.jpg img_9959medium_small.jpg img_9964medium_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator