สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ กลุ่มหน่อศิลป์

จัดโครงการ

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปะไทย
แก่นักศึกษาสาขาศิลปะไทยทั้ง ๔ ชั้นปี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะไทย
ที่เกี่ยวเนื่องกับสายอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะไทย
เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ งานนิทรรศการของสาขาวิชาศิลปะไทย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของสาขาวิชาศิลปะไทย


ภาพชุดที่ ๒ จากกิจกรรมภาคสนามช่วงบ่าย

img_9921medium_small.jpg img_9924medium_small.jpg img_9909medium_small.jpg img_9910medium_small.jpg img_9911medium_small.jpg
img_9912medium_small.jpg img_9916medium_small.jpg img_9966medium_small.jpg img_9967medium_small.jpg img_9968medium_small.jpg
img_9969medium_small.jpg img_9970medium_small.jpg img_9971medium_small.jpg img_9972medium_small.jpg img_9973medium_small.jpg
img_9974medium_small.jpg img_9975medium_small.jpg img_9976medium_small.jpg img_9977medium_small.jpg img_9978medium_small.jpg
img_9979medium_small.jpg img_9980medium_small.jpg img_9981medium_small.jpg img_9982medium_small.jpg img_9983medium_small.jpg
img_9984medium_small.jpg img_9985medium_small.jpg img_9986medium_small.jpg img_9987medium_small.jpg img_9988medium_small.jpg
img_9989medium_small.jpg img_9990medium_small.jpg img_9991medium_small.jpg img_9992medium_small.jpg img_9993medium_small.jpg
img_9994medium_small.jpg img_9995medium_small.jpg img_9996medium_small.jpg img_9997medium_small.jpg img_9998medium_small.jpg
img_9999medium_small.jpg img_0001medium_small.jpg img_0002medium_small.jpg img_0003medium_small.jpg img_0004medium_small.jpg
img_0005medium_small.jpg img_0006medium_small.jpg img_0007medium_small.jpg img_0008medium_small.jpg img_0009medium_small.jpg
img_0010medium_small.jpg img_0011medium_small.jpg img_0012medium_small.jpg img_0013medium_small.jpg img_0014medium_small.jpg
img_0015medium_small.jpg img_0016medium_small.jpg img_0017medium_small.jpg img_0018medium_small.jpg img_0019medium_small.jpg
img_0020medium_small.jpg img_0021medium_small.jpg img_0022medium_small.jpg img_0023medium_small.jpg img_0024medium_small.jpg
img_0025medium_small.jpg img_0026medium_small.jpg img_0027medium_small.jpg img_0028medium_small.jpg img_0029medium_small.jpg
img_0030medium_small.jpg img_0031medium_small.jpg img_0032medium_small.jpg img_0033medium_small.jpg img_0034medium_small.jpg
img_0035medium_small.jpg img_0036medium_small.jpg img_0037medium_small.jpg img_0038medium_small.jpg img_0039medium_small.jpg
img_0040medium_small.jpg img_0041medium_small.jpg img_0042medium_small.jpg img_0043medium_small.jpg img_0044medium_small.jpg
img_0045medium_small.jpg img_0046medium_small.jpg img_0047medium_small.jpg img_0048medium_small.jpg img_0049medium_small.jpg
img_0050medium_small.jpg img_0051medium_small.jpg img_0052medium_small.jpg img_0053medium_small.jpg img_0054medium_small.jpg
img_0055medium_small.jpg img_0056medium_small.jpg img_0057medium_small.jpg img_0058medium_small.jpg img_0059medium_small.jpg
img_0060medium_small.jpg img_0061medium_small.jpg img_0062medium_small.jpg img_0063medium_small.jpg img_0064medium_small.jpg

Photo album created by Thoranin Triwit with Web Album Generator