หน้าหลัก
 


เว็บไซต์ของ กองทุน ยูเนสโก กับคำประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2008

(รางวัลทรง คุณค่า (Award of Merit) จาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำนัก งานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในการประกาศผู้ชนะรางวัลอนุรักษ์มรดกเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2551 (2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards) ในโครงการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง)

   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 201
3 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 03/07/13
Created: 09/06/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง