หน้าหลัก
     
voice of arts'ว้อยซ์ ออฟ อาร์ต' รายการวิทยุของคณะวิจิตรศิลป์
สร้างสรรค์และดำเนินรายการโดย ฉฬภิญญา ตรีวิทย์ จากภาควิชาศิลปะไทย
ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๑๐ - ๑๔.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม ๑๐๐ เมกกะเฮิร์ตซ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดฟังรายการย้อนหลังแต่ละวันได้โดยเลือกจากรายการข้างล่าง

click รายการวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

Radio Program - Voice of Arts

click รายการวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

Radio Program - Voice of Arts

   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo
เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 2017 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 25/09/17
Created: 26/07/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง