หน้าหลัก
     
ก่อตั้ง
๖ เมษายน ๒๕๕๓
ริเริ่ม เจ้าของ
รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
บริหารจัดการ ออกแบบ ก่อสร้าง
ธรณินทร์ ตรีวิทย์
ประสานงาน ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว
ฉฬภิญญา ตรีวิทย์
ภาพพื้นหลังหน้าหลัก
ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง
แบบอักษรสัญลักษณ์
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
แบบตัวอักษรมาตรฐาน
โครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์
โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

TH Charmonman ออกแบบโดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
TH Sarabun PSK ออกแบบโดย ศุภกิจ เฉลิมลาภ 
ตรานกหัสดีลิงค์
ยกมาจากของเดิมที่ใช้ในกิจกรรมของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๔๔ ๘๑๗ - ๘
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 2013 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 05/01/13
Created: 17/06/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง