หน้าหลัก
 
 
อ.พิชญา สุ่มจินดา
วิชา 101201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

 บรรยายในห้อง ภาคสอง
ตอน ๑๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๓

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๔

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๕

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๖

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๗

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๘

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๑๙

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๐

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๑

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๓

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๔

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๕

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ตอน ๒๖

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ตอน ๒๗

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 20
13 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 20/09/13
Created: 20/09/13
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย สื่อการเรียนออนไลน์ รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง