หน้าหลัก
 


dd
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
“สังสรรค์ในเหย้า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๕ ผีตองเหลือง Nagaland เด็กแนว(ตะเข็บชายแดน) ก่อนมีอารยะ”
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการละคร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
fon_pii

gg
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“งานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ”
 
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนการจัดงานโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ff
 
fon_pii
dd
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
“สังสรรค์ในเหย้า เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๔” เนื่องในงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ
วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่
facebook

 
poster_supakit

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอการบรรยายพิเศษ เรื่อง

พลังลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

โดยบูรณาการจากวิทยาการการหายใจ ผสมผสานการฝึกกำลังภายใน เป็นรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลัก
'วิทยาศาสตร์การหายใจ'

บรรยายโดย คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ
วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยาย FB1308 ในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 
 okmd ndmi cnx facmu tat

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ในการกำกับดูแลของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอ

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ

poster museum festival 2010

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในภาคเหนือ ซึ่งมีมากมาย ได้เผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณชนให้รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกันในระหว่างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศให้มีความเข้าใจ ความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

พบกับการแสดงหลากหลาย และการสัมมนาอบรมให้ความรู้มากมายตลอดงาน

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 กำหนดการต่างๆ ของงาน คลิกที่นี่

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่
facebook

รูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 
อาจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กับหุ่นละคร เชียงใหม่ ฮอบบีฮัท

The 2nd International Marionette Festival – Hanoi 2010

คณะละครหุ่น 'เชียงใหม่ ฮอบบีฮัท' ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์ และ กนกพันธุ์ กุมุท รวมทั้งคณะ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของภาควิชาศิลปะไทย รวม ๙ ท่าน ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจาก กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้นำศิลปะการแสดงหุ่น เข้าร่วมการแสดงในฐานะตัวแทนของศิลปะไทยร่วมสมัย ในงานเทศกาล The 2nd International Marionette Festival – Hanoi 2010 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๙ กันยายน ๒๕๕๓

คณะละครหุ่น เชียงใหม่ ฮอบบีฮัท เข้าร่วมแสดงในงานนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

mfatat

 ติดตามบทสัมภาษณ์ ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ได้ในรายการวิทยุ Voice of Arts ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ หรือฟังย้อนหลังได้ที่นี่

 คณะละครหุ่น เชียงใหม่ ฮอบบีฮัท กลับมาจากงานนี้พร้อม 3 รางวัลทรงคุณค่า อ่านเรื่องพร้อมรูปคลิกที่นี่

 
malathip

มาลาทิพย์ แถลงถ้อง ลายคำ

กลุ่มหน่อศิลป์ จัดตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวมีงานมุทิตาจิตต่อ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เมื่อสี่ปีที่แล้ว และครั้งใดที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ทั้งในระดับสถาบัน จังหวัด และระดับภาค กลุ่มหน่อศิลป์ก็มีส่วนร่วมอยู่เสมอ จนเป็นที่รู้จักในสังคมล้านนาระดับหนึ่ง

ในปีนี้ ภาควิชาศิลปะไทย มีอาจารย์เกษียณอายุราชการสองท่าน คืออาจารย์สุนันทา รัตนาวะดี และอาจารย์สุรพล ดำริห์กุล ทั้งสองท่านล้วนเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสถาบัน ทั้งการสร้างความรู้ และการส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีผลงานประจักษ์ต่อสาธารณะ อาจารย์สุนันทาฯ มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์งานออกแบบดอกไม้ อาจารย์สุรพลฯ ที่เชี่ยวชาญงานประวัติศาสตร์มีผลงานการขุดค้นทางโบราณคดีมากมาย กลุ่มหน่อศิลป์จึงได้สำแดงกตัญญุตาต่ออาจารย์ โดยนำอัตลักษณ์ของทั้งสองท่านเข้าเรียงร้อย ในชื่อ 'มาลาทิพย์ แถลงถ้อง ลายคำ'

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มหน่อศิลป์ ขอเรียนเชิญเพื่อร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา รัตนาวะดี และ ศาสตราจารย์สุรพล ดำริห์กุล ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

art sproutดำเนินการโดย กลุ่มหน่อศิลป์ ในการดูแลของ ผศ.ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ ผศ.มาณพ มานะแซม และ ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

sunantha21

 อ่านออกอากาศในรายการวิทยุ Voice of Arts วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ หรือฟังย้อนหลังได้ที่นี่
 ชมภาพถ่ายจากงานนี้ได้ที่นี่

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง ธรรมะในการใช้ชีวิต กับริชชี่

ภาควิชาศิลปะไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับฟังการบรรยายมีความเข้าใจในหลักธรรมะ ก่อให้เกิดความมั่นคงในจิตใจ สามารถนำหลักธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันในวัยศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป โดยได้เชิญ คุณพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบรรยายหลักธรรมะ และเรื่องเกี่ยวกับกรรม เป็นที่รู้จักกันในนาม 'ซูเปอร์ริชชี่' มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องบรรยายชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

ho poster

โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย และการเดินทางบนแผ่นดินล้านนา

นิทรรศการ ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากการศึกษาวิจัยและการลงพื้นที่ภาคสนามในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทำงานร่วมกับ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีทั้งที่กำลังศึกษา และจบการศึกษาแล้วจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา นักวิจัย และองค์การในท้องถิ่น ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทค จังหวัดลำปาง โครงการวิจัย สกว. ๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ชุมชนวัดปงสนุก ศูนย์ข้อมูลและสำนักพิมพ์อุษาคเนย์ เป็นต้น ทำให้มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ภาคเหนือ หรือดินแดนล้านนาอยู่เป็นจำนวนมาก และข้อมูลจำนวนมากยังไม่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการในที่ใดมาก่อน

ในโอกาสนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงาน "โฮะ : ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย และการเดินทางบนแผ่นดินล้านนา" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมล้านนาที่เป็นผลผลิตของอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผู้ร่วมศึกษา และพันธมิตรทางวิชาการจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยอินเตอร์เทค จังหวัดลำปาง ซึ่งจะจัดแสดงในลักษณะของสื่อผสมประเภทต่างๆ ทั้งแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Drawing) หุ่นจำลอง (Model) คอมพิวเตอร์สามมิติ (3 Dimension Model) จิตรกรรม (Painting) สื่อ (Media) ศิลปะการแสดง (Performing Art) ฯลฯ เพื่อเป็นการขยายพรมแดนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเป็นการจุดประกายนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สนใจการทำงานภาคสนามเพื่อนำความรู้ความเข้าใจมาสู่งานสร้างสรรค์ และการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมต่อไป

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๑๓ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ
- คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
- โฮงเฮียนสืบสานล้านนา
- โครงการวิจัย สกว. ๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย.

 ดูรูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 

นาฏยเปิงใจ ครั้งที่ ๓ "อโนดาต"
Perng Jai Contemporary Performing Art III "Anodat : Mythical Pond”

การแสดงล้านนาร่วมสมัยโดยการรวมตัวของศิลปินกลุ่มหน่อศิลป์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ผศ.มาณพ มานะแซม ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์ แววดาว ศิริสุข โอภาส ยาคำมี นลินฑา กิตติวรรณ ธีรยุทธ นิลมูล รณรงค์ คำผา และ เกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์ เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เรียนดีและมีความสนใจศิลปวัฒนธรรม และต้องการปลุกกระแสของวงการนาฏยกรรมให้มีพัฒนาการ ความก้าวหน้า และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

บัตรราคา ๒๐๐ บาท สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๐๐ บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา

วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ : ๓ รอบการแสดง
รอบที่ ๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (รอบนักศึกษาและสื่อมวลชน)
รอบที่ ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. (บุคคลทั่วไป)
รอบที่ ๓ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. (บุคคลทั่วไป)

ณ โรงละครเล็ก หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จองบัตร ติดต่อ คุณยุจเรศ ๐๘๙-๔๓๑-๔๔๙๖ หรือโทร. ๐๘๗-๘๑๗-๒๗๓๔ อีเมล์ <yujarej@gmail.com>

จัดโดย กลุ่มหน่อศิลป์.

 

dioo

เชิญฟัง การบรรยายพิเศษ การออกแบบ:แนวคิดสร้างสรรค์
โดยนักออกแบบแนวหน้าของประเทศ คุณพงศธร ลิมานนท์ จาก thaiegazine.com
ณ ห้อง FB 1307 วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

"สังสรรค์ในเหย้าเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๓"

ในครั้งที่ ๓ นี้ มีชื่อตอนว่า “ท่องแดนภารตะ กับศิลปินรุ่นเดอะ” โดยจะเป็นการนำประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย ของศิลปินอาวุโสของคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญอีกหลายท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มานำเสนอในรูปแบบการร่วมเสวนา พบปะพูดคุยประกอบกับการฉายภาพให้เห็นบรรยากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาคารสถานที่ ตลอดจนภาพสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในหลายเมืองของประเทศอินเดีย อันเป็นภาพที่ศิลปินแต่ละท่านได้บันทึกไว้ด้วยตัวเอง และยังเป็นภาพที่ไม่สามารถหาชมจากที่ใดได้อีกด้วย

วิทยากรรับเชิญ
- อาจารย์พิชัย นิรันดร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๔๖ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านจิตรกรรมร่วมสมัย กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
- อาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ อดีตอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์
- อาจารย์กมล ศรีวิชัยนันท์ ศิลปินอาวุโส สาขาภาพพิมพ์ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังคงเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะวิจิตรศิลป์

พิธีกรรับเชิญ
- ผศ.สมปอง เพ็งจันทร์

กิจกรรมภายในงาน ยังมีการแสดงระบำอินเดีย บรรเลงดนตรี จำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือของนักศึกษา พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการตลอดงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ โถงด้านหน้าอาคารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 ดูรูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "งานศิลปะกระจก บนผนังพระอุโบสถวัดมณีจันทร์"

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "งานศิลปะกระจก บนผนังพระอุโบสถวัดมณีจันทร์" (วัดมณีจันทร์ ที่บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) โดย ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ คุณอุดม หวานจริง

วัดมณีจันทร์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับบ้านมะเฟือง ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ นับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในภาคอีสาน ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นตามกำลังศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของไทย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

อุโบสถวัดมณีจันทร์ สร้างขึ้นจากฝีมือของชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้จากผิวฝาผนังอุโบสถจะไม่ราบเรียบเหมือนเครื่องมือสมัยใหม่ รูปปั้นพญานาคก็ปั้นขึ้นตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นศิลปะพื้นบ้านอย่างแท้จริง ในอุโบสถสามารถใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ในวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานที่ทำการอุปสมบทหรือบรรพชาได้ด้วย นับว่าเป็นถาวรวัถตุที่มีค่ายิ่งของวัดมณีจันทร์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น.

 ดูรูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 

พิธีไหว้ครูวิจิตรศิลป์ ๒๕๕๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

 ดูรูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

 

Phii

งานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

พิธีถวายบวงสรวงสังเวยต่อบรรพกษัตริย์อารักษ์นครเชียงใหม่ นิทรรศการภาพถ่ายทางวิชาการเรื่อง “ความเชื่อ และศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา” (Faith and Worshipping in Lan Na) พิธีฟ้อนบวงสรวง ด้วยการฟ้อน ผีมด ผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง และผีเจ้านาย การละเล่นล้านนาโบราณในพิธีกรรม เช่น เล่นคล้องช้างคล้องม้า เล่นยิงนก ยิงกระรอก เล่นปั๊ดต่อปั๊ดแต๋น เล่นถ่อเรือถ่อแพ ฯลฯ

๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้ ณ หอบรรพกษัตริย์ หอประวัติศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลัง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

จัดโดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ กลุ่มหน่อศิลป์

“Fohn Pii Muang”
Traditional Spirit Trance-Dance of Lanna

An auspicious occasion paying homage and honoring the guardian spirits of Chiang Mai. This rare event is organized by the Thai Art Department, Faculty of Fine Arts of Chiang Mai University with the support of Tourism Authority of Thailand, Chiangmai Municipality, and local communities of Northern Thailand.

The event will take place at Chiang Mai Municipal Museum (behind Three Kings Monument) on Saturday 12th and Sunday 13th June 2010, starts at 9am.

Cultural enthusiasts should not miss this colorful and ethereal function of traditional dance and music. Public and foreign visitors are most welcome, Further information: Contact Thai Art Department of Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University (053) 944817-8

 ดูรูปถ่ายจากงานนี้ คลิกที่นี่

ผู้สนับสนุน

 
 
 
 
 
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2010 - 2012 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 25/07/12
Created: 08/07/10
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย สื่อการเรียนออนไลน์ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง