หน้าหลัก
 
black dot เลือกหัวข้อจากรายการ คลิกเพื่อดาวน์โหลดและอ่านเอกสารในรูปแบบ พีดีเอฟ
Piriya

อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

arrow พระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์ในพระบรมมหาราชวัง: ความรู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งที่ต้องวิเคราะห์

ตีพิมพ์ในหนังสือ 'ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ต้องจารึก' รวมบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์

tai_yai

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
สาขาวิชาศิลปะไทย

arrow ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์

โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

tai_lue

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
สาขาวิชาศิลปะไทย

arrow ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทย

โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

tai_yong

รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
สาขาวิชาศิลปะไทย

arrow ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน

โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
สาขาวิชาศิลปะไทย

arrow Lanna Belief:Faith

โครงการศูนย์บริการออกแบบสินค้าหัตถกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
สาขาวิชาศิลปะไทย

arrow Lanna Romantic

โครงการศูนย์บริการออกแบบสินค้าหัตถกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

arrow ราชประดิษฐพิพิธทรรศนา

โครงการปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

arrow ราชประดิษฐพิพิธบรรณ

โครงการปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา
สาขาวิชาศิลปะไทย และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์

arrow มหาโพธิบัลลังก์กับคติจักรวาลที่เปลี่ยนไป ในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี / The Throne of Enlightenment: the Changing Concept of Buddhist Cosmology as Represented in the Uposothagara of the Wat Ko Kaeo Suttharam, Phetchburi

 เอกสารประกอบการสัมมนา
 เอกสารฉบับนำเสนอสัมมนา

เอกสารประกอบสัมมนาวิชาการประจำปี 2555/2556 อาเซียนศึกษา ASEAN Studies 24 - 25 มกราคม 2556

red dot กลับไปห้องผลงาน
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2011 - 201
3 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 30/01/13
Created: 13/01/11
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย ดาวน์โหลด Adobe Reader สำหรับอ่านไฟล์พีดีเอฟ หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย สื่อการเรียนออนไลน์ รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง