หน้าหลัก
 
Art for Health

ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

arrow กิจกรรมศิลปะเพื่อสมาชิกชมรมศิลปะเพื่อสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์

Buak Krok Luang

ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง และ อ.สากล สุทธิมาลย์
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย

arrow นำนักศึกษาแพทย์ชมศิลปะ ณ วัดพระสิงห์ฯ และวัดบวกครกหลวง

red dot กลับไปห้องผลงาน
   
   
 
หน้าหลัก  I  เกี่ยวกับเรา  I  คนของเรา  I  ห้องผลงาน  I  กิจกรรม  I  กระดานข่าว  I  สื่อการเรียน  l  เครือข่าย  l  ห้องเก็บรูป  l  คลังสื่อเสียง
cmu logo

เว็บไซต์ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
This site is managed by Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Copyrights 2011 © All Rights Reserved.

inx
 
Updated: 17/05/11
Created: 21/02/11
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา กระดานข่าว คนของเรา กิจกรรม ห้องผลงาน เครือข่าย หน้าเฟซบุ๊คของภาควิชาศิลปะไทย สื่อการเรียนออนไลน์ รวมรูปจากกิจกรรม คลังสื่อเสียง